De ‘usual suspects’

Waar komt het negatieve beeld vandaan, en hoe komen we ervoorbij?

“Daar heb je André ook weer.” Natuurlijk kan het gesprek tussen gemeenschap en gemeente wat diversiteit gebruiken. Maar het gebrek aan diversiteit ligt niet aan bewoners die al actief zijn. De mensen die zich jaar in jaar uit inzetten voor de buurt.  En die élke keer wanneer de gemeente iets organiseert, weer komen. Die mensen de ‘usual suspects’ noemen? Daar houden we vanaf vandaag mee op.

5 adempauzes – uithijgen, uitblazen en opladen om door te kunnen

Voor trekkers en duwers op beslisplekken in de gemeente

Werk je bij een gemeente op trekkers- of duwersplek, waar je het betere samenspel binnen en tussen gemeente en gemeenschap organiseert?

Op cruciale beslisplekken, in het MT, als team- of afdelingsleider, als gemeentesecretaris, als griffier, als trekker van complexe programma’s of projecten?

Je verzint, sleurt, duwt, wakkert aan, leeft voor, probeert uit, vliegt voorop, schaakt, stimuleert, bezemwagent, maakt keuzes… Voor beter en oprechter contact tussen mensen die de gemeenschap maken, om je bestuur daarmee te helpen, en je collega’s en organisaties die meewerken, én bewoners.

Prachtwerk met een prachtdoel. En je bent moe.

Ik verzon vandaag dat ik voor types zoals jij iets ga organiseren.

Helpende vragen

Hoe geef je je controlerende rol als gemeenteraadslid vorm in de praktijk van alledag? Door goede vragen te stellen.

Vincent van Stipdonk en ik maakten, samen met een groep meedenkers, een placemat voor raadsleden met daarop een aantal ‘helpende vragen‘ die je zou kunnen benutten als je als raadslid wilt controleren.

Julia Wouters in podcast #3

Over de slechte vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek en wat je eraan kunt doen

In de nieuwe podcast praat Marije met Julia Wouters, politicoloog, politiek adviseur en feminist.

Er wordt vaak over vrouwen gesproken alsof het een minderheid is. Maar vrouwen zijn geen minderheid. — Julia Wouters