Uit de oude doos

Materiaal uit 2014 en 2015 dat voor akkoorden en onderhandeling wellicht van pas komt!

Ik zet hierbij materiaal uit 2014 en begin 2015 op een rijtje waarin het lokale democratische samenspel aan de orde is. Nog steeds relevant, dus trek het gewoon weer eens uit de kast! Voor akkoorden, onderhandelingen en andere gesprekken over de relatie tussen de gemeente en de gemeenschap.

  1. Instrument / De Caleidoscoop: een instrument voor een gesprek tussen gemeente en initiatiefnemers waarin je alle perspectieven kunt belichten die nodig zijn voor een beter samenspel.
  2. Handreiking / De levende programmabegroting: een korte handreiking voor het benutten van de begroting als instrument om samen te werken aan maatschappelijke opgaven  en ruimte te geven voor inwoners om hun verantwoordelijkheid te nemen.
  3. Lezing / Meebewegend geld, legitimiteit zonder raadsbesluit en een lerende bureaucratie – over de toekomst van het lokaal bestuur: een lezing die ik hield bij voor het gezelschap van alle ‘brancheorganisaties in het lokaal bestuur’, van VNG tot Raadsledenvereniging.
  4. Belofte / Nieuwsgierig afdalen – de belofte van VNG, Burgemeestersgenootschap, Wethoudersvereniging, Raadsledenvereniging, Vereniging van Griffiers, van Overheidsmanagers en van Gemeentesecretarissen over de manier waarop zij het nieuwe lokale bestuur willen vormgeven.
  5. Artikel / Nieuwe raad, nieuwe werkvormen: een artikel van AJ Kruiter over nieuwe vormen voor de gemeenteraad, verschenen in Beleid en Maatschappij
  6. Essay / Pleidooi voor lokale democratische reflectie – essay over de uitkomsten van het landelijk burgeronderzoek naar de gemeenteraad in de netwerkdemocratie, 100×100
  7. Filmpje / Democratisch zuivere koffie, de gemeenteraad in de netwerkdemocratie (het essay Pleidooi voor lokale democratische reflectie in twee minuten). (En die staat ook in het menu hier rechtsboven –> !)

 

Al het materiaal is vrij te benutten mits je de bron vermeldt. Makers: Frans Soeterbroek (1, 2), Birgit Oelkers (1, 2), Rinske van Noortwijk (1), Susan Dietz (1), AJ Kruiter (5), Jornt van Zuylen (6) Jochem van der Heiden (7) en Marije van den Berg (alle, m.u.v. 4)