Veel raden én raadsleden worstelen met hoe zij om moeten gaan met participatie, inwoners, initiatieven, horizontale sturing, governance, loslaten van zeggenschap… Het ‘Draaiboek democratisch samenspel’ biedt houvast in die ‘meervoudige democratie’. Want zo ingewikkeld is dat helemaal niet.