“In the liberal tradition, free speech is usually understood as a vehicle—a necessary condition for achieving certain other societal ideals: for creating a knowledgeable public; for engendering healthy, rational, and informed debate; for holding powerful people and institutions accountable; for keeping communities lively and vibrant.” —

6 tips voor griffies in verkiezingstijd

Griffie(r)s kunnen de komende verkiezingstijd benutten om de gemeenteraad passend in positie te brengen. Ik schreef daarover een artikel met daarin 6 tips met samenwerkingspartner Vincent van Stipdonk voor op de website van de Vereniging van Griffiers.

Intuïtie is slechts de som van veel kleine, maar heel concrete dingen waar de hersenen nog niet precies een naam aan kunnen geven.

Harry Hole

Veel raden én raadsleden worstelen met hoe zij om moeten gaan met participatie, inwoners, initiatieven, horizontale sturing, governance, loslaten van zeggenschap… Het ‘Draaiboek democratisch samenspel’ biedt houvast in die ‘meervoudige democratie’. Want zo ingewikkeld is dat helemaal niet.