Prioriteren in de gemeenteraad

De rol van de raad is het stellen van prioriteiten. Maar hoe doe je dat praktisch?

Voor je kunt nadenken over wat je wilt bereiken als gemeentebestuur, en hoe, moet een gemeenteraad weten: waar willen we over gaan? En dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

In het Draaiboek voor democratisch samenspel dat ik vorig jaar met collega Vincent van Stipdonk maakte, stellen we nogal plompverloren dat je dat moet doen, als raad: de politieke prioriteiten stellen. “Dat is je taak.” En iedereen knikt dan instemmend.

En inderdaad, de vraag ‘waar willen we over gaan?’ is een politieke afweging. Prioriteiten stellen is zeggen: waar willen we politiek van maken — en waarvan niet? Wat vinden we het belangrijkst? Welke opdracht geven we het College? Waar mag en moet de gemeentelijke organisatie tijd en geld aan besteden?

Toch zie ik, bijvoorbeeld na een snelle scan van een aantal raads-, coalitie- of college-akkoorden, dat het nog niet eenvoudig is om het ook daadwerkelijk te doen. Kiezen waar je over wilt gaan en wanneer je iets aandacht geeft. Waar je als raad echt op gaat inzetten, wat je door het college laat doen. En ook: waar het nodig is om intensief als volksvertegenwoordiging met mensen uit de gemeenschap in gesprek te gaan en waar (nu) minder. Want prioriteiten stellen als er grote belangentegenstellingen zijn, of als je nog niet weet wat er allemaal kan en wat mensen willen, hoe doe je dát nou?

Voor een gemeenteraad die daarmee worstelde, maakte ik een handvat ‘Prioriteiten stellen in de raad’ om dat iets gestructureerder te kunnen doen. Zonder nu volledigheid of de ultieme oplossing te suggereren: ik merk dat het handvat behoorlijk helpt, dus wie weet is het ook iets voor jouw gemeente(raad).

(Als griffie, vakambtenaar of collegelid kan het je ook helpen om de gemeenteraad een beter voorstel te kunnen doen!)

Gratis download van het Handvat ‘Prioriteiten stellen in de raad’ (pdf)

Ik hoor graag of en hoe het je heeft geholpen! (NB modellen moet je alleen gebruiken als en waar ze helpen!)