Wordt het er democratisch beter op?

Scherper kijken naar participatie

Als je het contact tussen staat en samenleving wilt verbeteren, is het belangrijk om te weten waar je precies naar streeft. In dit artikel, dat oorspronkelijk gepubliceerd is op Overheid in contact, zet ik daarvoor de ‘democratische bril’ op. Heb je die op, dan ontwerp en beoordeel je het contact van de overheid vanuit de vraag: ‘Wordt het er hiermee democratisch beter op?’.

Ik was bij BNR

In 'Ask me anything' met Jörgen Raymann ging het over lokale democratie

Over de ondersteuning en tijdsbesteding van raadsleden, democratie, lokale pers, regionale samenwerking en ook nog even over het referendum – het was een flipperkast 🙂 Hier kun je het beluisteren:

https://www.bnr.nl/player/audio/10073807/10336034

Veel raden én raadsleden worstelen met hoe zij om moeten gaan met participatie, inwoners, initiatieven, horizontale sturing, governance, loslaten van zeggenschap… Het ‘Draaiboek democratisch samenspel’ biedt houvast in die ‘meervoudige democratie’. Want zo ingewikkeld is dat helemaal niet.