Veel raden én raadsleden worstelen met hoe zij om moeten gaan met participatie, inwoners, initiatieven, horizontale sturing, governance, loslaten van zeggenschap… Het ‘Draaiboek democratisch samenspel’ biedt houvast in die ‘meervoudige democratie’. Want zo ingewikkeld is dat helemaal niet.

Verwachtingen en intentie

Over gesleur, gezeur, dode paarden en resultaten

Wat vertelt het ons als er gesleur en gezeur in onze organisaties is? Of wanneer we heel hard moeten werken, maar niet vooruit lijken te komen? Langs welke wegen komen we tot realisatiekracht waar mensen van ‘aan’ gaan, en doen we de dingen die iedereen echt wil aangaan? In dit artikel beschrijf ik een model dat wellicht helpt: spelen met verwachtingen en intentie.

Raadsleden: bekommer je vooral om de democratie

Er lekt te vaak energie weg uit burgerinitiatieven. Door praktische problemen maar óók omdat burgers botsen met raadsleden over de vraag hoe de zeggenschap te verdelen. Hoog tijd dus dat raadsleden hun rol op een nieuwe manier in gaan vullen, vindt Marije van den Berg. Daarom traint ze beslissers en ambtenaren om beter hun weg te vinden in de doe-democratie. En heeft voor beiden adviezen.