Een slotgracht vol frontliniesoep

Een reactie op het rapport 'Vertrouwen in burgers' (2012)

In 2012 schreef ik met Frans de Jong (overleden in 2014) dit artikel als reactie op het WRR-rapport Vertrouwen in burgers. We zijn nu zes jaar verder. De reden dat ik het hier herplaats is een artikel in NRC over de verkokering in de gemeentelijke organisaties. ‘Samen tegen muren oplopen‘ heet het en het gaat over de moeite die wijkteams hebben om namens hun clienten door te dringen tot goede zorg. NRC schrijft:

“Die gespletenheid heeft een ironisch gevolg. Met de wijkteams zijn gemeenten ‘dicht bij de burger’ komen te staan, precies zoals Rijk en gemeenten beoogden. Maar zij aan zij met die burger loopt het wijkteam tegen dezelfde bureaucratische muren aan als de burger eerder in z’n eentje.”

Frans en ik voorspelden dat in 2012 als volgt:

“Voor de poort van die verrommelde instituties brouwen we zo een slotgracht gevuld met een frontliniesoep waar burgers, dat is onze stellige overtuiging, nog harder zullen verzuipen dan in die verrommelde instituties zelf. Van de regen in de drup.”

Lees verder voor het hele artikel:

E-learningmodule voor gemeenteraadsleden gelanceerd

Burger- en overheidsparticipatie

Over het lokaal samenspel tussen inwoners en gemeente en de rol van de raad daarbij

Vandaag lanceerde de VNG een leerplatform voor gemeenteraadsleden. De e-learning module over burger- en overheidsparticipatie daarvan is grotendeels gebaseerd op het Draaiboek democratisch samenspel dat ik vorig jaar samen met Vincent van Stipdonk maakte.

Aan de orde komen de volgende onderdelen:

1. Waar ga je voor als raadslid?
2. Raad als verbinder (inhoud en proces)
3. Democratische proceskwaliteit
4. Burgerparticipatie
5. Overheidsparticipatie
6. Voorbeelden

De module is gratis. Je kunt hem inzetten als individueel raadslid of met de raad als geheel. Ook voor ambtenaren lijkt hij mij zinvol!

In gesprek met Job Cohen

Een nieuwe lente, een nieuwe gemeenteraad én een nieuwe podcast over democratie.

In elke aflevering spreek ik iemand die iets vindt van democratie én er iets mee wil. Uitgangspunt is niet om met voorgekauwde oplossingen te komen maar een goed gesprek te voeren over hoe we de kwaliteit van onze democratie kunnen verbeteren.

Democratie in uitvoering #1 praat ik met Job Cohen. Needs no introduction, denk ik.

 

Vooraankondiging: In aflevering #2 praat ik met Jitske Kramer

Wordt het er democratisch beter op?

Scherper kijken naar participatie

Als je het contact tussen staat en samenleving wilt verbeteren, is het belangrijk om te weten waar je precies naar streeft. In dit artikel, dat oorspronkelijk gepubliceerd is op Overheid in contact, zet ik daarvoor de ‘democratische bril’ op. Heb je die op, dan ontwerp en beoordeel je het contact van de overheid vanuit de vraag: ‘Wordt het er hiermee democratisch beter op?’.

Ik was bij BNR

In 'Ask me anything' met Jörgen Raymann ging het over lokale democratie

Over de ondersteuning en tijdsbesteding van raadsleden, democratie, lokale pers, regionale samenwerking en ook nog even over het referendum – het was een flipperkast 🙂 Hier kun je het beluisteren:

https://www.bnr.nl/player/audio/10073807/10336034