Geldstromen door de school

Zeggenschap begint en eindigt op het schoolplein

Het onderzoek ‘Geldstromen door de school’ startte ik in 2016 samen met onze schooldirecteur Gert-Jan de Zwart en Pieter Buisman en Nathan Rozema van Geldstromen door de wijk. We deden een onderzoek van onderop naar alle geldstromen in het onderwijs. Van 7B tot OCW.

Het brengt in beeld hoe ongebalanceerd de zeggenschap in het bestaande systeem is. Op hoeveel plekken ‘boven je hoofd’ je wel niet als leerkracht of ouder moet ‘medezeggenschappen’ om een sprankje invloed te hebben. Hoe krachtig dat systeem terugduwt als je iets wilt veranderen. En hoe nodig dat is.

Er zijn geen goede redenen om het systeem te houden zoals het is. Al is het maar omdat het huidige systeem onderwijsgeld verspilt.

Het onderzoek is na twee jaar speur- en puzzelwerk, af. Nu begint het werk.

Pleidooi voor grilligheid

Een verhaal over een 'visie op zelfsturing' en wat je dan niet moet vergeten

In de binnenkort te vormen gemeente Beekdaelen in Limburg willen ze serieus werk maken van het herverdelen van zeggenschap tussen de gemeente en de gemeenschap. Onlangs mocht ik daar een verhaal houden voor bestuurders, inwoners, politici en ambtenaren. De expertsessie, zoals hij heette, was bedoeld als inbreng voor een ‘visie op zelfsturing’. Naast mijzelf spraken nog Paul Frissen, Martijn van der Steen, Ben van Essen, Marcia Adams en Frederik van Dalfsen. Nogal een line-up… Mijn verhaal heette Pleidooi voor grilligheid en hieronder vind je de tekst ervan.

Prioriteren in de gemeenteraad

De rol van de raad is het stellen van prioriteiten. Maar hoe doe je dat praktisch?

Voor je kunt nadenken over wat je wilt bereiken als gemeentebestuur, en hoe, moet een gemeenteraad weten: waar willen we over gaan? En dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Jitske Kramer in podcast #2

Over de soms ongemakkelijke wijsheid van de minderheid

In de nieuwe podcast praat Marije met Jitske Kramer. Corporate antropoloog en schrijver van onder meer de bestsellers “De Corporate Tribe” en “Deep Democracy – de wijsheid van de minderheid”.

We praten over democratisch gedoe, leiderschap in politiek en organisaties en vertrouwen in vertegenwoordiging. Wie mag het voorstel doen om ergens een werkelijk goed gesprek over te voeren? En hoe krijgen we alle stemmen gehoord? Van keukentafel tot kampvuur.

Uit de oude doos

Materiaal uit 2014 en 2015 dat voor akkoorden en onderhandeling wellicht van pas komt!

Ik zet hierbij materiaal uit 2014 en begin 2015 op een rijtje waarin het lokale democratische samenspel aan de orde is. Nog steeds relevant, dus trek het gewoon weer eens uit de kast! Voor akkoorden, onderhandelingen en andere gesprekken over de relatie tussen de gemeente en de gemeenschap.

  1. Instrument / De Caleidoscoop: een instrument voor een gesprek tussen gemeente en initiatiefnemers waarin je alle perspectieven kunt belichten die nodig zijn voor een beter samenspel.
  2. Handreiking / De levende programmabegroting: een korte handreiking voor het benutten van de begroting als instrument om samen te werken aan maatschappelijke opgaven  en ruimte te geven voor inwoners om hun verantwoordelijkheid te nemen.
  3. Lezing / Meebewegend geld, legitimiteit zonder raadsbesluit en een lerende bureaucratie – over de toekomst van het lokaal bestuur: een lezing die ik hield bij voor het gezelschap van alle ‘brancheorganisaties in het lokaal bestuur’, van VNG tot Raadsledenvereniging.
  4. Belofte / Nieuwsgierig afdalen – de belofte van VNG, Burgemeestersgenootschap, Wethoudersvereniging, Raadsledenvereniging, Vereniging van Griffiers, van Overheidsmanagers en van Gemeentesecretarissen over de manier waarop zij het nieuwe lokale bestuur willen vormgeven.
  5. Artikel / Nieuwe raad, nieuwe werkvormen: een artikel van AJ Kruiter over nieuwe vormen voor de gemeenteraad, verschenen in Beleid en Maatschappij
  6. Essay / Pleidooi voor lokale democratische reflectie – essay over de uitkomsten van het landelijk burgeronderzoek naar de gemeenteraad in de netwerkdemocratie, 100×100
  7. Filmpje / Democratisch zuivere koffie, de gemeenteraad in de netwerkdemocratie (het essay Pleidooi voor lokale democratische reflectie in twee minuten). (En die staat ook in het menu hier rechtsboven –> !)

 

Al het materiaal is vrij te benutten mits je de bron vermeldt. Makers: Frans Soeterbroek (1, 2), Birgit Oelkers (1, 2), Rinske van Noortwijk (1), Susan Dietz (1), AJ Kruiter (5), Jornt van Zuylen (6) Jochem van der Heiden (7) en Marije van den Berg (alle, m.u.v. 4)