Onderzoek & experiment

'We hebben ook een R&D-afdeling!'

Onderzoek

‘Hoe kunnen we..?’ is een prima startvraag als je merkt dat je vaste routines niet meer zo goed werken als vroeger. Als je dan maar niet blijft hangen in papier.  Of in je eigen kringetje van vertrouwelingen. Met jou, je team en je stakeholders gaan we actieonderzoek doen. Niet alleen denken, maar ook doen. Dat kan uitmonden in een mooi advies of helder inzicht, maar liever nog: in anders handelen.

Ik werk graag samen met andere onderzoekers als de klus daarom vraagt. Zo heb ik in Zoetermeer samen met Vincent van Stipdonk en Jean Eigeman een 213a-onderzoek uitgevoerd in opdracht van het college van B&W:

“Marije onderzocht voor ons hoe maatschappelijke initiatieven omarmd worden in de gemeentelijke organisatie. Het mocht confronterend zijn, had ik gezegd. Nou dat was het zeker. En het gaf inspiratie, inzicht én handvaten om hier echt werk van te maken.” Hennie Koek, gemeentesecretaris van Zoetermeer

Experiment

We hebben ook een R&D-afdeling! Zonder dollen: ik besteed een substantieel deel van mijn tijd aan het testen en verder brengen van nieuwe aanpakken en instrumenten. Gewoon omdat ze nodig zijn, in mijn ogen, maar ook om te blijven ervaren hoe taai ‘uitvoering’ vaak is. Balen van mislukkingen en er vervolgens van leren. En dat het dan soms lukt!

Zo was ik mede-initiator van 100×100, het landelijk burgeronderzoek naar de gemeenteraad in 2012, en van De Caleidoscoop, een instrument om het goede gesprek over lokaal initiatief te voeren met politici en ambtenaren. Op dit moment is de pilot gestart van De Tweede Mening, second opinion door burgers bij bezwaren in het sociaal domein, en werk ik aan Geldstromen door de school: in beeld brengen hoe geld voor en door het onderwijs stroomt en hoe dat beter kan.