Helpende vragen

Om als raadslid erbij te pakken als je wilt "controleren"

Op dit moment werken Vincent van Stipdonk en ik voor een rekenkamer aan een onderzoek naar de controlerende rol van een gemeenteraad.

Op een gespreksavond met raadsleden daarover bleek behoefte aan ‘tips en trucs’. Om daar een klein zetje in te geven, maakten we, samen met een groep meedenkers, een placemat voor raadsleden met daarop een aantal ‘helpende vragen‘ die je zou kunnen benutten als je als raadslid wilt controleren.

We hebben ze grofweg ingedeeld naar de fase van beleid en projecten: van helemaal aan het begin, de agendasetting en probleemstelling (links) via het planvorming en besluit, naar toezien op de uitvoering en het beheer, tot evaluatie van wat er is gedaan (rechts). Veel vragen kun je echter op meer momenten stellen.

Het is niet de bedoeling om de vragen allemaal zonder meer op wethouders af te vuren 🙂 (die arme mensen…). Zoals een van de meedenkers stelde: “Een vraag in de raad(scommissie) stel je alleen als je het antwoord zelf al weet“. Dat is een héél hoge standaard, maar wel een goed streven: je zoekt zelf of laat zoeken naar antwoorden, bij inwoners, betrokkenen, ambtenaren en andere experts, zodat je met de controlerende vraag in de raad echt zinvolle politiek kunt maken.


Je kunt de placemat met helpende vragen voor de controle downloaden en vrij gebruiken. Het is ook mogelijk om hem op mooi A3-formaat te bestellen voor jezelf of voor de hele raad. Mail me voor de mogelijkheden (ben ze zelf ook nog aan het onderzoeken).