E-learningmodule voor gemeenteraadsleden gelanceerd

Burger- en overheidsparticipatie

Over het lokaal samenspel tussen inwoners en gemeente en de rol van de raad daarbij

Vandaag lanceerde de VNG een leerplatform voor gemeenteraadsleden. De e-learning module over burger- en overheidsparticipatie daarvan is grotendeels gebaseerd op het Draaiboek democratisch samenspel dat ik vorig jaar samen met Vincent van Stipdonk maakte.

Aan de orde komen de volgende onderdelen:

1. Waar ga je voor als raadslid?
2. Raad als verbinder (inhoud en proces)
3. Democratische proceskwaliteit
4. Burgerparticipatie
5. Overheidsparticipatie
6. Voorbeelden

De module is gratis. Je kunt hem inzetten als individueel raadslid of met de raad als geheel. Ook voor ambtenaren lijkt hij mij zinvol!