Pleidooi voor grilligheid

Een verhaal over een 'visie op zelfsturing' en wat je dan niet moet vergeten

In de binnenkort te vormen gemeente Beekdaelen in Limburg willen ze serieus werk maken van het herverdelen van zeggenschap tussen de gemeente en de gemeenschap. Onlangs mocht ik daar een verhaal houden voor bestuurders, inwoners, politici en ambtenaren. De expertsessie, zoals hij heette, was bedoeld als inbreng voor een ‘visie op zelfsturing’. Naast mijzelf spraken nog Paul Frissen, Martijn van der Steen, Ben van Essen, Marcia Adams en Frederik van Dalfsen. Nogal een line-up… Mijn verhaal heette Pleidooi voor grilligheid en hieronder vind je de tekst ervan.

Meebewegend geld en legitimiteit zonder raadsbesluit

Een lezing voor de 'branche-organisaties' van het lokaal bestuur

In september 2014 kwam een gezelschap bijeen met mensen van de VNG, KING, en de landelijke verenigingen van raadsleden, wethouders, burgemeesters, GS-en en griffiers en het ministerie van BZK. Het doel? Verkennen wat hun gezamenlijke opdracht is voor het versterken van het lokaal bestuur.

Ik hield daar een van de drie inleidingen. Over het samenspel tussen burgers met een forse dosis burgerkracht en een gemeentebestuur. Lees mijn verhaal.