Helpende vragen

Om als raadslid erbij te pakken als je wilt "controleren"

Op dit moment werken Vincent van Stipdonk en ik voor een rekenkamer aan een onderzoek naar de controlerende rol van een gemeenteraad.

Op een gespreksavond met raadsleden daarover bleek behoefte aan ‘tips en trucs’. Om daar een klein zetje in te geven, maakten we, samen met een groep meedenkers, een placemat voor raadsleden met daarop een aantal ‘helpende vragen‘ die je zou kunnen benutten als je als raadslid wilt controleren.