Prioriteren in de gemeenteraad

De rol van de raad is het stellen van prioriteiten. Maar hoe doe je dat praktisch?

Voor je kunt nadenken over wat je wilt bereiken als gemeentebestuur, en hoe, moet een gemeenteraad weten: waar willen we over gaan? En dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Jitske Kramer in podcast #2

Over de soms ongemakkelijke wijsheid van de minderheid

In de nieuwe podcast praat Marije met Jitske Kramer. Corporate antropoloog en schrijver van onder meer de bestsellers “De Corporate Tribe” en “Deep Democracy – de wijsheid van de minderheid”.

We praten over democratisch gedoe, leiderschap in politiek en organisaties en vertrouwen in vertegenwoordiging. Wie mag het voorstel doen om ergens een werkelijk goed gesprek over te voeren? En hoe krijgen we alle stemmen gehoord? Van keukentafel tot kampvuur.

Uit de oude doos

Materiaal uit 2014 en 2015 dat voor akkoorden en onderhandeling wellicht van pas komt!

Ik zet hierbij materiaal uit 2014 en begin 2015 op een rijtje waarin het lokale democratische samenspel aan de orde is. Nog steeds relevant, dus trek het gewoon weer eens uit de kast! Voor akkoorden, onderhandelingen en andere gesprekken over de relatie tussen de gemeente en de gemeenschap.

  1. Instrument / De Caleidoscoop: een instrument voor een gesprek tussen gemeente en initiatiefnemers waarin je alle perspectieven kunt belichten die nodig zijn voor een beter samenspel.
  2. Handreiking / De levende programmabegroting: een korte handreiking voor het benutten van de begroting als instrument om samen te werken aan maatschappelijke opgaven  en ruimte te geven voor inwoners om hun verantwoordelijkheid te nemen.
  3. Lezing / Meebewegend geld, legitimiteit zonder raadsbesluit en een lerende bureaucratie – over de toekomst van het lokaal bestuur: een lezing die ik hield bij voor het gezelschap van alle ‘brancheorganisaties in het lokaal bestuur’, van VNG tot Raadsledenvereniging.
  4. Belofte / Nieuwsgierig afdalen – de belofte van VNG, Burgemeestersgenootschap, Wethoudersvereniging, Raadsledenvereniging, Vereniging van Griffiers, van Overheidsmanagers en van Gemeentesecretarissen over de manier waarop zij het nieuwe lokale bestuur willen vormgeven.
  5. Artikel / Nieuwe raad, nieuwe werkvormen: een artikel van AJ Kruiter over nieuwe vormen voor de gemeenteraad, verschenen in Beleid en Maatschappij
  6. Essay / Pleidooi voor lokale democratische reflectie – essay over de uitkomsten van het landelijk burgeronderzoek naar de gemeenteraad in de netwerkdemocratie, 100×100
  7. Filmpje / Democratisch zuivere koffie, de gemeenteraad in de netwerkdemocratie (het essay Pleidooi voor lokale democratische reflectie in twee minuten). (En die staat ook in het menu hier rechtsboven –> !)

 

Al het materiaal is vrij te benutten mits je de bron vermeldt. Makers: Frans Soeterbroek (1, 2), Birgit Oelkers (1, 2), Rinske van Noortwijk (1), Susan Dietz (1), AJ Kruiter (5), Jornt van Zuylen (6) Jochem van der Heiden (7) en Marije van den Berg (alle, m.u.v. 4)

E-learningmodule voor gemeenteraadsleden gelanceerd

Burger- en overheidsparticipatie

Over het lokaal samenspel tussen inwoners en gemeente en de rol van de raad daarbij

Vandaag lanceerde de VNG een leerplatform voor gemeenteraadsleden. De e-learning module over burger- en overheidsparticipatie daarvan is grotendeels gebaseerd op het Draaiboek democratisch samenspel dat ik vorig jaar samen met Vincent van Stipdonk maakte.

Aan de orde komen de volgende onderdelen:

1. Waar ga je voor als raadslid?
2. Raad als verbinder (inhoud en proces)
3. Democratische proceskwaliteit
4. Burgerparticipatie
5. Overheidsparticipatie
6. Voorbeelden

De module is gratis. Je kunt hem inzetten als individueel raadslid of met de raad als geheel. Ook voor ambtenaren lijkt hij mij zinvol!

In gesprek met Job Cohen

Een nieuwe lente, een nieuwe gemeenteraad én een nieuwe podcast over democratie.

In elke aflevering spreek ik iemand die iets vindt van democratie én er iets mee wil. Uitgangspunt is niet om met voorgekauwde oplossingen te komen maar een goed gesprek te voeren over hoe we de kwaliteit van onze democratie kunnen verbeteren.

Democratie in uitvoering #1 praat ik met Job Cohen. Needs no introduction, denk ik.

 

Vooraankondiging: In aflevering #2 praat ik met Jitske Kramer