Meebewegend geld en legitimiteit zonder raadsbesluit

Een lezing voor de 'branche-organisaties' van het lokaal bestuur

In september 2014 kwam een gezelschap bijeen met mensen van de VNG, KING, en de landelijke verenigingen van raadsleden, wethouders, burgemeesters, GS-en en griffiers en het ministerie van BZK. Het doel? Verkennen wat hun gezamenlijke opdracht is voor het versterken van het lokaal bestuur.

Ik hield daar een van de drie inleidingen. Over het samenspel tussen burgers met een forse dosis burgerkracht en een gemeentebestuur. Lees mijn verhaal.