Bouwen aan de controlerende rol van de gemeenteraad

Op weg naar meer democratie in de uitvoering

Voor de gemeenteraad valt de grootste winst te behalen in democratisch toezicht op uitvoering en beheer. Daarvoor is wel een kleine opfrisser nodig van de taakopvatting van raadsleden. In dit artikel schets ik de context en geeft ik je vier pijlers waarop de controlerende taak van de gemeenteraad in de uitvoeringsfase is uit te bouwen.

Een slotgracht vol frontliniesoep

Een reactie op het rapport 'Vertrouwen in burgers' (2012)

In 2012 schreef ik met Frans de Jong (overleden in 2014) dit artikel als reactie op het WRR-rapport Vertrouwen in burgers. We zijn nu zes jaar verder. De reden dat ik het hier herplaats is een artikel in NRC over de verkokering in de gemeentelijke organisaties. ‘Samen tegen muren oplopen‘ heet het en het gaat over de moeite die wijkteams hebben om namens hun clienten door te dringen tot goede zorg. NRC schrijft:

“Die gespletenheid heeft een ironisch gevolg. Met de wijkteams zijn gemeenten ‘dicht bij de burger’ komen te staan, precies zoals Rijk en gemeenten beoogden. Maar zij aan zij met die burger loopt het wijkteam tegen dezelfde bureaucratische muren aan als de burger eerder in z’n eentje.”

Frans en ik voorspelden dat in 2012 als volgt:

“Voor de poort van die verrommelde instituties brouwen we zo een slotgracht gevuld met een frontliniesoep waar burgers, dat is onze stellige overtuiging, nog harder zullen verzuipen dan in die verrommelde instituties zelf. Van de regen in de drup.”

Lees verder voor het hele artikel:

Wordt het er democratisch beter op?

Scherper kijken naar participatie

Als je het contact tussen staat en samenleving wilt verbeteren, is het belangrijk om te weten waar je precies naar streeft. In dit artikel, dat oorspronkelijk gepubliceerd is op Overheid in contact, zet ik daarvoor de ‘democratische bril’ op. Heb je die op, dan ontwerp en beoordeel je het contact van de overheid vanuit de vraag: ‘Wordt het er hiermee democratisch beter op?’.

Verwachtingen en intentie

Over gesleur, gezeur, dode paarden en resultaten

Wat vertelt het ons als er gesleur en gezeur in onze organisaties is? Of wanneer we heel hard moeten werken, maar niet vooruit lijken te komen? Langs welke wegen komen we tot realisatiekracht waar mensen van ‘aan’ gaan, en doen we de dingen die iedereen echt wil aangaan? In dit artikel beschrijf ik een model dat wellicht helpt: spelen met verwachtingen en intentie.

Raadsleden: bekommer je vooral om de democratie

Er lekt te vaak energie weg uit burgerinitiatieven. Door praktische problemen maar óók omdat burgers botsen met raadsleden over de vraag hoe de zeggenschap te verdelen. Hoog tijd dus dat raadsleden hun rol op een nieuwe manier in gaan vullen, vindt Marije van den Berg. Daarom traint ze beslissers en ambtenaren om beter hun weg te vinden in de doe-democratie. En heeft voor beiden adviezen.