Advies

Advies

Loop je vast in een project waarbij je te maken hebt met verschillende netwerken en belangen? Of wil je goed beslagen ten ijs? Dan kun je mij vragen om een advies of een projectprikkel, waarin we in een of meer sessies scherpe keuzes maken en nieuwe tactieken bedenken. Als dat nodig is, zet ik ook iets voor je op papier, want dat kan ik prima. Maar adviserend meeklussen heeft mijn voorkeur. Show, don’t tell, leerde ik ooit in de journalistiek. Dat werkt in de democratie niet anders.

Casus: Testlab lokale democratie
Het afgelopen jaar was ik onderdeel van het Testlab lokale democratie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Samen met vier andere adviseurs/onderzoekers namen we het democratisch samenspel in negen gemeenten onder de loep: dat tussen gemeenteraad, college, ambtenaren en inwoners. We hielpen hen met het stellen van een diagnose, het ontwerpen van verbeteringen en het borgen daarvan in de nieuwe raadsperiode.

Training en coaching

Ik ben jouw critical friend. Ik kan jou of je team coachen of trainen in democratischer werken. Dat kan een-op-een, of in een grotere groep. Graag begeleid ik groepen die zelf en samen willen (door)ontwikkelen. Met ‘ruimtemaker’ Frans Soeterbroek werk ik samen; we geven ‘lessen in lichtheid’ waarover hij zelf schrijft: “Gevoed door jarenlange ervaring zijn benaderingen ontwikkeld die het chagrijn over onvruchtbare interactiepatronen, taaie systemen en complexe vraagstukken kunnen verlichten.”